فرصت های شغلی نیروی ساده
فرصت های شغلی نیروی فنی
فرصت های شغلی نیروی تحصیل کرده و با سابقه
16979 : شماره پرونده
مرد : جنسیت
1358/12/10 : سال تولد
متاهل : وضعیت تاهل
اتمام : خدمت سربازی
پایان دوره راهنمایی ( سیکل) : آخرین مدرک تحصیلی
: دانشگاه
: محل تحصیل
1334/1/1 : سال فارغ التحصیلی
: رشته تحصیلی
: معدل
: کلیه مشاغل , مهارت ها و تخصص ها به صورت کلمات کلیدی
3سال سازمان عمران بودم : سوابق
خراسان رضوی : استان
مشهد : شهر
بازگشت
آمار سایت      امروز:920     ديروز:685    ماه پیش: 0     کل بازديدها: 3189195