فرصت های شغلی نیروی ساده
فرصت های شغلی نیروی فنی
فرصت های شغلی نیروی تحصیل کرده و با سابقه
16994 : شماره پرونده
زن : جنسیت
1371/10/13 : سال تولد
مجرد : وضعیت تاهل
: خدمت سربازی
کارشناسی ارشد : آخرین مدرک تحصیلی
دولتي : دانشگاه
مشهد : محل تحصیل
1395/10/30 : سال فارغ التحصیلی
مهندسی صنایع : رشته تحصیلی
18 : معدل
نرم افزاریهای gams,likgo : کلیه مشاغل , مهارت ها و تخصص ها به صورت کلمات کلیدی
کارآموز در شرکت بهینه را اورد بهبود : سوابق
خراسان رضوی : استان
مشهد : شهر
بازگشت
آمار سایت      امروز:3282     ديروز:1567    ماه پیش: 0     کل بازديدها: 3166516